MENÜ

Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.

www.denizlicimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 188.442.941
Genel Sıra No: 415
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 405
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
188.508.870 445 434
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
75.273.527 219 208
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
133.211.986 249 239
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
174.824.331 380 368
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
50.607.231 115 110
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.435 331 329
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
259 406 393
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası