MENÜ

Cevher Döküm Sanayii A.Ş.

www.cevherdokum.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 193.705.453
Genel Sıra No: 402
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 392
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
194.819.233 432 421
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
257.189.114 294 283
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
110.459 121 120
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
857 201 189
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası