MENÜ

Camiş Elektrik Üretim A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 414.489.551
Genel Sıra No: 180
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 171
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
461.796.863 190 180
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.497.811 425 413
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
105.888.349 288 277
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
230.064.659 321 310
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-4.539.219 410 402
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
29 498 485
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası