MENÜ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

www.bursacimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 186.707.260
Genel Sıra No: 421
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 411
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
189.509.016 443 432
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
63.335.195 254 243
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
255.265.886 135 126
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
300.537.307 248 238
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.341.994 158 152
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.087 370 367
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
310 383 370
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası