MENÜ

Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 418.432.958
Genel Sıra No: 177
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 168
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
418.432.958 204 194
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.716.348 291 280
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
159.377.416 209 200
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
412.168.181 189 180
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30.085.944 167 161
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
97 482 469
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası