MENÜ

Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.

www.bilkont.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 196.911.946
Genel Sıra No: 395
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 385
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
202.923.367 416 405
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-124.723 485 472
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
148.087.697 226 216
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
379.463.704 201 192
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.207.748 345 338
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
49.717 238 236
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
738 226 214
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası