MENÜ

Beşler Gıda ve Kimya A.Ş.

www.beslerfoods.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 170.035.752
Genel Sıra No: 463
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 452
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
170.692.225 483 471
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.264.518 482 469
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.906.240 468 455
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
63.706 201 200
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
131 473 460
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası