MENÜ

Bento Bantçılık ve Temizlik Maddeleri San. Tic. A.Ş.

www.bentotapes.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 177.367.262
Genel Sıra No: 444
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 434
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
178.488.056 467 456
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
124.300.956 440 427
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.120 286 284
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
252 410 397
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 341 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası