MENÜ

Aygaz A.Ş.

www.aygaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 4.577.117.597
Genel Sıra No: 10
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 9
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.045.289.236 13 12
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.098.133.286 8 7
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.706.581.017 11 7
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.131.156.219 27 23
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
259.514.944 23 19
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
302.680 38 37
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.084 154 143
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası