MENÜ

Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 264.160.739
Genel Sıra No: 300
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 290
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
264.709.270 336 325
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
50.137.217 389 377
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
240.224.346 311 300
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
139.961 89 88
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.587 97 89
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası