MENÜ

Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş.

www.arpas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 200.089.326
Genel Sıra No: 384
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 374
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
202.414.158 419 408
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
110.369 122 121
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
806 210 198
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 390 Diğer İmalat Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası