MENÜ

Arçelik A.Ş.

www.arcelik.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 6.231.566.091
Genel Sıra No: 6
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 5
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.616.769.634 6 6
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.223.823.679 16 13
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.294.253.878 6 3
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.317.453.394 5 3
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
163.513.074 33 28
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.870.482 5 5
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.703 1 1
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası