MENÜ

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

www.anadolucam.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 396.258.871
Genel Sıra No: 193
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 184
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
752.755.535 108 101
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
213.686.762 76 67
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
666.029.677 50 43
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.315.717.307 50 44
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
119.115.385 44 39
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.560 272 270
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.429 112 103
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 362 Cam ve Camdan Mamul Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası