MENÜ

Alliance One Tütün A.Ş.

www.aointl.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 227.931.632
Genel Sıra No: 345
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 335
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
227.931.632 379 368
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
249.268.886 299 288
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
128.512 97 96
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
417 336 324
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 314 Tütün İşleme Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası