MENÜ

AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

www.aksa.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.713.591.274
Genel Sıra No: 28
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 24
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.765.214.531 38 34
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
328.523.472 46 40
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
763.275.813 41 34
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.575.386.773 43 38
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
95.134.490 55 50
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
354.313 35 34
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
955 177 166
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası