MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 445
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 435
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 300 289
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 287 276
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 210 201
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 274 263
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 257 251
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 268 266
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 57 49
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası