MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 380
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 370
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 348 337
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 177 168
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 235 225
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 381 369
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 128 122
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 139 138
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 152 141
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası