MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 350
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 340
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 166 157
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 125 116
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 344 333
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 425 412
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 119 114
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 319 317
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 372 360
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası