MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 279
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 269
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 272 261
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 365 354
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 393 381
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 343 332
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 269 263
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 166 165
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 411 398
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 51.00 49.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası