MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 224
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 215
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 240 230
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 156 147
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 183 174
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 260 250
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 75 70
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 372 369
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 120 111
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 80.00 20.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası