MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 201
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 192
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 182 172
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 73 64
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 47 40
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 77 69
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 41 36
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 85 84
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 123 114
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Konya Sanayi Odası