MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 197
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 188
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 216 206
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 150 141
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 201 192
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 205 196
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 79 74
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 103 102
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 84 76
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası