MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 189
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 180
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 213 203
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 109 100
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 133 124
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 212 203
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 109 104
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 256 254
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 129 120
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası