MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 178
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 169
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 9 9
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 9 8
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 53 46
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 30 26
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 479 470
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 442 437
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 330 318
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası