MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 127
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 119
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 160 151
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 139 130
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 39 33
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 46 40
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 480 471
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 458 453
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 103 94
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası