MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 123
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 115
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 40 36
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 458 445
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 423 411
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 383 371
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 358 350
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 70 69
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 486 473
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 390 Diğer İmalat Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası