Filtreyi TemizleSİL
Üretimden Satışlar (Net)
Net Satışlar
Brüt Katma Değer (Üretici Fiyatlarıyla)
Özkaynak
Aktif Toplamı
Dönem Karı / Zararı (V.Ö.)
FAVÖK / EBITDA
İhracat
Çalışan Sayısı
XLS
Sıra Kuruluş Adı Üretimden Satışlar (Net) Net Satışlar Brüt Katma Değer
(Üretici Fiyatlarıyla)
Özkaynak Aktif Toplamı Dönem Karı / Zararı (V.Ö.) FAVÖK / EBITDA İhracat Çalışan Sayısı
Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra TL Sıra Bin $ Sıra Kişi