MENÜ

Ünlü Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.unlutekstil.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 270.991.773
Genel Sıra No: 327
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 325
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
280.289.303 367 363
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
29.297.860 434 430
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
128.801.635 454 450
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
47.201 56 56
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası