MENÜ

Özkaplan İpek Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.ozkaplancarpet.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 278.726.422
Genel Sıra No: 311
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 309
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
374.097.808 167 165
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
91.507.024 166 163
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
136.111.245 188 184
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
423.129.902 112 109
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.716.250 194 194
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.022.901 144 144
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
51.594 44 44
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
663 114 111
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası