MENÜ

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.

www.cuhadaroglu.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 222.665.981
Genel Sıra No: 439
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 435
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
243.974.947 428 424
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64.333.288 289 285
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
184.491.366 124 121
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
211.245.788 331 327
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
24.259.110 179 179
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
26.769.143 335 333
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.289 203 203
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
354 270 266
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 74.04 0.00 25.96
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası