MENÜ

Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş.

www.nadiryag.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 407.065.272
Genel Sıra No: 74
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 73
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
494.046.679 35 35
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.849.380 479 475
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
68.205.165 332 328
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
203.515.223 353 349
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.867.035 368 366
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.555.453 452 450
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
72.850 11 11
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
168 415 411
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası