MENÜ

Magnesit A.Ş.

www.mas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 404.418.754
Genel Sıra No: 77
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 76
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
446.083.396 78 78
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
146.236.205 170 166
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
292.153.699 228 224
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
59.402 20 20
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
326 291 287
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Eskişehir Sanayi Odası