MENÜ

Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş.

www.kurtoglualuminyum.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 236.863.315
Genel Sıra No: 416
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 412
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
260.819.997 399 395
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
43.027.402 385 381
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
53.941.811 372 368
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
229.168.202 308 304
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.404.786 365 363
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.184.561 427 425
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
35.252 108 108
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
465 201 198
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası