MENÜ

Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş.

www.turnagaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 235.911.548
Genel Sıra No: 418
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 414
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
289.055.074 347 343
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.667.213 485 481
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.320.738 470 466
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40.905.416 499 495
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
229.565 429 426
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.174.884 480 477
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
136 432 428
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası