MENÜ

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.

www.batisoke.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 240.767.157
Genel Sıra No: 407
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 403
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
240.767.157 434 430
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-132.736.921 500 496
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
316.957.815 48 46
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.341.120.381 5 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-197.764.216 500 496
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-32.385.388 495 491
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
26.565 156 156
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
390 244 240
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 74.62 0.00 25.38
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Aydın Sanayi Odası