MENÜ

Akın Tekstil A.Ş.

www.akintekstil.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 425.527.436
Genel Sıra No: 54
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 54
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
427.529.293 99 99
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
82.808.387 200 197
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
94.921.762 262 258
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
289.728.047 229 225
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.738.737 275 275
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30.706.606 295 294
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
50.424 48 48
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
594 143 140
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 81.00 0.00 19.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası