MENÜ

Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş.

www.badehali.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 236.700.024
Genel Sıra No: 329
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 326
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
246.070.189 359 356
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
83.743.606 165 162
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
166.790.712 113 111
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
244.816.161 249 245
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
66.021.969 44 44
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
69.076.670 100 100
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.426 141 141
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
565 145 142
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası