MENÜ

S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

www.marmarabirlik.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 308.274.705
Genel Sıra No: 3
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 3
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
411.171.043 15 15
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
80.659.884 112 108
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
346.469.499 16 16
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
514.264.524 35 34
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
67.285.496 23 23
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
49.571.836 99 98
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.997 153 153
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
374 244 240
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası