MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 34
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 34
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 76 74
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 36 33
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 143 139
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 118 116
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 49 49
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 11 11
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 25 25
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 86 83
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
8 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Aydın Sanayi Odası