MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 30
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 30
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 99 97
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 55 51
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 416 411
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 63 61
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 368 364
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 79 79
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 292 292
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 45 42
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası