MENÜ

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

www.icdas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 9.803.127.248
Genel Sıra No: 16
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 16
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.809.233.003 19 18
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
567.884.646 83 76
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.806.080.826 38 34
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.563.473.990 62 55
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-133.196.219 474 468
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
194.903.028 159 155
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
857.164 14 14
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.643 26 22
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası