MENÜ

ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

www.cimtas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 653.876.298
Genel Sıra No: 376
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 368
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.058.501.976 243 235
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
327.655.680 152 145
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
704.218.555 109 103
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.102.464.917 217 209
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
254.408.781 74 71
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
215.556.390 143 139
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39.889 297 295
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
825 253 245
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası