MENÜ

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.calikdenim.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.015.211.897
Genel Sıra No: 227
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 219
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.050.496.932 247 239
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
211.988.653 318 311
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.857.925.401 132 124
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
213.633.144 147 143
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
44.975 281 279
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.263 79 72
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası