MENÜ

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

www.zorludogalelektrik.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.106.676.033
Genel Sıra No: 201
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 193
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.170.789.751 216 208
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
265.550.445 188 181
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-1.178.555.491 497 489
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.581.597.782 46 42
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-163.837.311 477 471
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
851.522.095 29 27
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
195 473 465
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Aydın Sanayi Odası