MENÜ

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

www.sisecamduzcam.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.683.580.577
Genel Sıra No: 70
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 65
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.333.065.386 62 58
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.139.265.796 40 36
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.617.973.828 15 12
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.584.391.914 18 16
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
998.158.736 12 10
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
963.153.511 26 24
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
116.964 134 133
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.535 67 60
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 362 Cam ve Camdan Mamul Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 71.79 0.00 28.21
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası