MENÜ

Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş.

www.saray.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 748.022.155
Genel Sıra No: 319
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 311
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
758.162.696 349 341
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
203.187.149 249 242
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.094.367.349 69 64
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.136.058.211 207 199
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
184.961.002 94 91
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
138.080.851 230 225
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
65.078 228 226
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
508 352 344
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası