MENÜ

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.

www.nurolmakina.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.215.865.020
Genel Sıra No: 179
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 171
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.443.107.328 177 169
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
236.924 49 48
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
548 335 327
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası