MENÜ

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

www.nuhcimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 951.389.878
Genel Sıra No: 249
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 241
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
983.667.167 267 259
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
314.333.963 157 150
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.235.054.945 58 53
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.703.740.011 142 134
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
148.869.386 112 108
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
235.320.181 133 129
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
118.748 132 131
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
666 292 284
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 84.23 0.00 15.77
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası