MENÜ

Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.

www.merinos.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.754.520.834
Genel Sıra No: 120
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 113
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.886.941.470 130 122
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
641.716.274 76 70
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
494.133.282 164 157
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.609.838.806 61 54
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
118.064.848 144 140
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
459.173.795 65 61
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
240.814 47 46
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.610 39 32
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası