MENÜ

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü

www.mkek.gov.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.219.654.630
Genel Sıra No: 90
Kamu Sıra No: 7
Özel Sıra No: -
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.585.363.506 88 7
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.581.182.956 25 3
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.667.895.259 39 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.857.208.921 58 7
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
694.785.459 21 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
756.132.850 34 3
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
89.948 176 2
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.587 19 3
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
100.00 0.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kamu